Politika privatnosti

Ovaj segment namenjen je svima koji se žele detaljnije informisati o pravilima zaštite i obrade podataka koja važe na emmi.rs

Kako bi maksimalno zaštitili Vaše podatke, što je nama od velike važnosti, za mere koje preduzimamo u tu svrhu, kao zakonski osnov koristimo Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (“Službeni glasnik RS”, br. 87/2018).

Rukovalac obradom podataka je kompanija TEHNOMANIJA DOO BEOGRAD

 1. adresa: Južni bulevar 10, 11000 Beograd
 2. matični broj: 17233041
 3. email: Office@Emmi.rs
 4. tel: 0700 300 303

Šta je podatak o ličnosti?

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta (član 4. stav 1. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti “Službeni glasnik RS”, br. 87/2018).

Koje podatke obrađujemo i u koje svrhe?

Da bismo uspešno obradili Vašu narudžbinu potrebni su nam Vaše ime i prezime, adresa, e-mail i telefon. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu narudžbine. Prikupljamo samo osnovne podatke o kupcima/korisnicima, neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima/korisnicima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista, kao i da li žele ili ne da dobijaju aktuelna obaveštenja i promotivne ponude putem telefonskog broja (uključujući mobilne aplikacije). Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u kompaniji EMMI odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti i obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca, da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe, niti ih prosleđujemo trećim licima.

Pored navedenih prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje naši posetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica, i omogućili Vam jednostavnije korišćenje, sigurniju i udobniju kupovinu.

Maloletna lica

Maloletno lice koje je navršilo 15 (slovima: petnaest) godina može samostalno da daje pristanak za obradu podataka o svojoj ličnosti u korišćenju usluga informacionog društva. Ako se radi o maloletnom licu koje nije navršilo 15 (slovima: petnaest) godina, za obradu podataka pristanak mora dati roditelj koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog lica (član 16. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti “Službeni glasnik RS”, br. 87/2018).

Internet “kolačići”

EMMI koristi „kolačiće“(eng. cookies) da Vam pomogne da prilagodite korišćenje interneta Vašim potrebama. „Kolačić“ je tekstualni fajl koji je smešten na Vašem hard disku od strane web server. „Kolačići“ ne mogu biti korišćeni da pokrenu program ili da isporuče virus Vašem uređaju. „Kolačići“ su jedinstveno dodeljeni Vama, i jedino mogu biti pročitani od strane web servera u domenu koji Vam ih je poslao. Jedna od osnovnih svrha “kolačića” je da obezbede pogodnosti koje će Vam uštedeti vreme i pružiti bolje korisničko iskustvo. Ukoliko želite da ograničite ili blokirate prijem „kolačića“, ili obrišete „kolačiće“ koji su već postavljeni na vaš uređaj, to možete učiniti podešavanjem postavki samog pretraživača (postupak je objašnjen u okviru opcije za pomoć u pretraživaču).

Video nadzor

Kompanija EMMI unutar lanca svojih maloprodajnih objekata koristi video nadzor kao meru tehničke zaštite bezbednosti lica, imovine i poslovanja. Na ulazu u svaku našu radnju stoji jasno istaknuto obaveštenje o vršenju video nadzora. Video materijal prikupljen nadzorom čuva se u neophodnom zakonskom okviru (najmanje 30 dana) i njemu mogu pristupiti samo ovlašćeni zaposleni u okviru kompanije, osim u slučaju kada smo u zakonskoj obavezi da ustupimo na uvid prikupljeni materijal za potrebe saradnje sa nadležnim državnim organima.

Prava kupaca/korisnika na koje se podaci odnose

Zavisno o svrsi i pravnom osnovu obrade ličnih podataka, moguće je potraživati sledeće:

 1. Pravo na opoziv pristanka za obradu ličnih podataka;
 2. Pravo na pristup ličnim podacima;
 3. Pravo na ispravku i dopunu ličnih podataka;
 4. Pravo na brisanje ličnih podataka;
 5. Pravo na ograničenje obrade ličnih podataka;
 6. Pravo na prigovor na obradu ličnih podataka.

Pravo na podnošenje pritužbe

Ukoliko smatrate da kompanija EMMI vrši obradu Vaših podataka suprotno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti (“Službeni glasnik RS”, br. 87/2018), imate pravo podneti pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, čiji su kontakt podaci

 1. adresa: Bulevar kralja Aleksandra br. 15, 11120 Beograd;
 2. e-mail: office@poverenik.rs;
 3. tel: +381 11 3408 900.

Isto tako, za sva pitanja, zahteve ili pritužbe u vezi sa primenom naše Politike privatnosti ili za ostvarivanje Vaših prava vezanih za zaštitu ličnih podataka, možete nam se obratiti elektronskom poštom na:

 1. e-mail: zastitapodataka@winwin.rs

Saglasnost i promene uslova

Korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika sa navedenim Uslovima korišćenja, a kompanija EMMI se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog.

Zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku izmenimo našu Politiku privatnosti ukoliko je to u skladu sa zakonskim odredbama i u interesu unapređenja zaštite i bezbednosti podataka na našem servisu. Sve promene postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj stranici i slanja obaveštenja svim registrovanim korisnicima.

Društvene mreže

Podatke prikupljene na društvenim mrežama (Instagram, Facebook, Twitter) obrađujemo u svrhu informisanja potrošača o aktuelnim promocijama i ponudama, interakcije i kreiranje porudžbina.
Emmi kompanija prikupljene podatke ne deli sa trećim licima i zadržava pravo brisanja nezakonitih sadržaja, komentara mržnje, eksplicitni sadržaj i podatke koji predstavljaju krivično delo

E-mail Newsletter obaveštenja

Našim kupcima na raspolaganju je mogućnost prijema informacija o promotivnim aktivnostima poput Newsletter obaveštavanja. Tom prilikom se dostavljaju lični podaci (ime, prezime, broj telefona, e-mail adresa) i opciono pol i godina rođenja. Ukoliko ste saglasni za prijem ovakvog vida obaveštenja o aktuelnoj ponudi, prikupljene podatke koristimo isključivo u tu namenu. Saglasnost za obradu prikupljenih podataka ili personalizovanih ponuda možete da opozovete u bilo kom trenutku. Na kraju svake newsletter stranice dostupne su opcije za odjavu. Kada se korisnik odjavi odnosno opozove pristanak, podaci će biti obrisani za ovu vrstu namene. U skladu sa članom 45 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, postoji mogućnost da za newsletter oglašavanje angažujemo eksterne partnere. Čuvanje podataka se vrši uz saglasnost korisnika.